En fredsaktivist bekjennelser på den internasjonale kvinnedagen