Hvilke konsekvenser mener Poppe kostnadsoverskridelsene bør få for de ansvarlige?

foto