Er verdiskaping og naturødeleggelse to sider av samme sak?

foto