Fengselet har nå 40–60 færre ansatte enn planlagt

foto