Mange av konfliktene i Hove-saken kunne vært unngått med dette begrepet