Faktum er at jeg kun har visualisert det som dere politikere har lagt fram