Avmagrede jenter lider under koronatiltak – ser vi dem nå?

foto