Det er med vantro vi tar inn over oss at rådmannen ønsker å gå tilbake på beslutningen om 1–10 skole på Fevik