Jeg mener det eneste riktige er å gjeninnføre boplikt

foto