Vi ser at pandemien med uhelse allerede er over oss