Det er ufattelig at et kommunestyre kunne gjøre slik mot de svakeste

foto