Pasientenes rett til medvirkning må komme bedre fram

foto