Frigjort fra taktikk og spill blir tankebanene ofte litt friere