Arendal havn vil påvirke omgivelser med aktivitet, støy og støv, men det er ingen grunn til engstelse

foto