Ønsker Agderposten å fremstå som en moderne gapestokk?

foto