Vi må ikke glemme at Agder fylkeskommune har lagt fram en klar og tydelig anbefaling om å forsøke å stenge Kystveien for gjennomgangstrafikk

foto