Utvidet vern vil true arbeidsplasser og verdiskaping

foto