Ikke sikkert det går an å bli nullutslippssamfunn veldig raskt uten at velferden står i fare

foto