Kan pasientene forlange at hjemmesykepleierne bruker munnbind?