Professoren fra Bergen har ikke dekning for påstanden sin