Det er smått utrolig at ingen av Agders stortingsrepresentanter har tatt kirurg-saken til Stortinget