Klart barnefamilier må betale litt ekstra for kanal

foto