Kommunen som ønsker en streng strandsonepolitikk, prøver enda en gang å få ettergodkjent en ulovlig flytebrygge

foto