Debatt, ny E18: Vårt bidrag som politikere er å bli enige oss imellom og med utbygger