Vil HDU legge til rette for at Hove camping blir et spekulasjonsobjekt for investorer?

foto