Ap har lagt til rette for vekst i Arendal. Det har ikke skjedd av seg selv

foto