Grunnen til at jeg tvilte på Frp i Hovesaken

foto