KrF står fast på at tiden er inne for å utvikle Torskeholmen

foto