Hvorfor tåkelegger Høyre sitt eget budsjett?

foto