Mange av de som har falt utenfor arbeidslivet har evner og vilje til å arbeide