Sentrum i Tvedestrand er et godt eksempel på hva som skjer i områder med boplikt