Skal boplikten fungere på Revesand, så må dette unntaket oppheves