Alt kan gjenvinnes, også utenlandske kraftkabler

foto