Hva mener egentlig Ap med at de tar hjemmesykepleiens p-bekymringer alvorlig?

foto