Prøve- og feilemetoden høver seg dårleg i denne samanhengjen

foto