Hvis eksperimentet ikke lykkes – hva gjør vi da?

foto