Når Canvas Hove har sine overnattingstilbud klare, vil stedet være mer i tråd med naturen enn under det gamle campingregimet

foto