Kommunen bryter selv loven når kloakk fra rundt 200 hus går urenset ut i Galtesund