Metoden har virket. Slik kan det tydeligvis ikke fortsette.

foto