Vi synes ikke det er riktig å gi støtte fra offentlig skole til privatskoler