Bølgen hører hjemme på fotballbanen, ikke i møtelederforum og aldeles ikke i bystyret

foto