Fastlegeordningen i Arendal: Vi kollapser nå

foto