Som kommunedirektør har jeg drømmer, ønsker, ambisjoner for Arendal