Min brannfakkel: Hva med tamreindrift i Setesdal Austhei?

foto