Campingen hindrer jo ikke allmenheten på noen måte i å gå turer der