Sykehuset i Arendal bør få slippe fjernstyring og ha stedlig ledelse, eget budsjett og administrasjon

foto