Nei, Nina Mevold, jeg har aldri tenkt på legens etniske opphav