Desentralisert medisinutdanning – et bidrag til å løse fastlegekrisen?

foto