Økt boligbygging blir avgjørende for å lykkes

foto