Det er vanskelig å forstå hvorfor psykiatrien er så underprioritert

foto